Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten   Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators
info@wet-advocaten.nl
Drachten (0512) 74 50 79 Dronten (0321) 31 55 54 Urk (0527) 68 45 01 Lemmer (0514) 74 50 30  

Familierecht: Partneralimentatie 5 of 12 jaar?

Partneralimentatie

Op 11 december 2018 is dan eindelijk de Wet herziening partneralimentatie door de Tweede kamer aangenomen. Dit initiatief dateert al van 19 juni 2015. Door deze nieuw aangenomen wet wordt de duur van partneralimentatie gemaximeerd tot 5 jaar. Er zijn twee uitzonderingen: langdurige huwelijken en huwelijken met jonge kinderen, ook is er een hardheidsclausule opgenomen voor schrijnende gevallen.

Wat veranderd er precies

In de huidige wetgeving gelden voor partneralimentatie de volgende verplichte termijnen:

Indien het huwelijk korter dan vijf jaar heeft geduurd en er zijn geen kinderen geboren, dan is de periode van de alimentatieverplichting net zo lang als de huwelijkse periode. Indien men langer dan vijf jaar getrouwd is geweest, of er zijn kinderen geboren, dan duurt de alimentatieverplichting twaalf jaar.

In de nieuwe wetgeving gaan de volgende termijnen gelden:

De termijn van twaalf jaar wordt terug gebracht naar vijf jaar. Zodra de nieuwe wet van kracht is moet aan die minder verdienende ex-partner vanaf het moment van de echtscheiding de helft van het aantal huwelijke jaren partneralimentatie worden betaald. Ter voorbeeld: bent u drie jaar getrouwd geweest en heeft u geen kinderen, dan duurt volgens de nieuwe wet de alimentatieverplichting anderhalf jaar.

Zijn er uitzonderingen?

Ja, voor mensen die minder kans hebben om na een echtscheiding snel in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien, zijn andere regels van toepassing:

- Er wordt een uitzondering gemaakt voor huwelijken langer dan vijftien jaar, waarbij de ontvanger van de alimentatie binnen tien jaar voor zijn of haar pensioen zit. In dat geval kan de alimentatie tot tien jaar duren.

- Ook wordt er een uitzondering gemaakt voor huwelijken met kinderen onder de twaalf jaar, zij houden recht op alimentatie tot het jongste kind twaalf jaar is.

- Een laatste uitzondering is dat alimentatiegerechtigden boven de vijftig jaar die langer dan vijftien jaar getrouwd waren tien jaar krijgen doorbetaald. Deze uitzondering vervalt zeven jaar na invoering van de wet.

Wanneer gaat de nieuwe wet in?

Het is de bedoeling dat de nieuwe regels vanaf 1 januari 2020 van kracht worden. Voor echtparen die voor die tijd uit elkaar gaan, blijven de huidige regels hetzelfde. Ook voor mensen die al gescheiden zijn verandert er niks, voor deze groep blijven eveneens de huidige regels van kracht.

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of heeft u andere familierechtelijke vragen, neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met Lousan Withaar-Weijns (0527-684501 of l.f.withaar@wet-advocaten.nl) of met Marieke van den Eshof (0321-315554 of m.vandeneshof@wet-advocaten.nl).

Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten   Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators