Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten   Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators
info@wet-advocaten.nl
Drachten (0512) 74 50 79 Dronten (0321) 31 55 54 Urk (0527) 68 45 01 Lemmer (0514) 74 50 30  

Vaststellingsovereenkomst einde arbeidsovereenkomst: Tips en tricks bij het opstellen van de vaststellingsovereenkomst

 

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen. Eén van deze manieren is door middel van een vaststellingsovereenkomst. Met een dergelijke overeenkomst stemmen zowel de werkgever als de werknemer in met het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Maar waar moet u op letten?

 

Stap 1: Een gesprek met werknemer

 

Voordat u een vaststellingsovereenkomst opstelt, is het raadzaam dat er een gesprek plaatsvindt met de werknemer. In dit gesprek legt u uit waarom de wens bestaat om de arbeidsovereenkomst te beëindigen en wat de consequentie voor beide partijen zullen zijn. Uitgelegd kan worden op welke wijze u de werknemer eventueel tegemoet wenst te komen, bijvoorbeeld door de transitievergoeding en eventueel aanvullend een billijke vergoeding. Tevens kunnen de vragen van de werknemer beantwoord worden en kan de vervolgprocedure uitgelegd worden.

 

Een goed werkgever realiseert zich ook dat het belang van de werknemer vaak ligt bij het verkrijgen van een uitkering bij het UWV. Indien een werknemer ziek is en toch een vaststellingsovereenkomst tekent, kan het zijn dat het UWV vindt dat de werknemer een benadelingshandeling pleegt. Dit kan grote gevolgen voor de werknemer hebben. 

 

Stap 2: Leg de afspraken vast

 

Na het gesprek is het belangrijk om de gemaakte afspraken schriftelijk te bevestigen. Hierdoor hebben beide partijen duidelijkheid over de procedure. U kunt eventueel een bedenktermijn opnemen. De werknemer kan daardoor informatie inwinnen bij een deskundige over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst.  

 

Stap 3: Het opstellen van de vaststellingsovereenkomst

 

Tijdens het opstellen van de overeenkomst is het van belang dat u duidelijk de reden van de gewenste beëindiging aangeeft. Voor een werknemer is immers het belang van het verkrijgen van een WW-uitkering bij het UVW groot. De gemaakte afspraken kunt u vervolgens verwerken in de vaststellingsovereenkomst. Dit kan gedaan worden door middel van artikelen. In deze artikelen worden, na overleg met de werknemer, onderstaande punten meegenomen:

 

  • De datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
  • De beëindigingsvergoeding;
  • Eventuele vrijstelling van werk;
  • Bedenktijd van twee weken;
  • Finale kwijting.

 

Stap 4: Bedenktijd

 

Zoals hierboven vermeld, moet u de vaststellingsovereenkomst laten eindigen met een wettelijk verplichte bedenktijd van 14 dagen. Indien de bedenktijd niet wordt opgenomen, kan de werknemer een bedenktijd van 21 dagen krijgen. Daarnaast moet u de werknemer weer in dienst nemen bij een geldig beroep van de werknemer op de bedenktermijn. Het is daarom van belang dat u de bedenktermijn op de juiste wijze opneemt in de vaststellingsovereenkomst.

 

Stap 5: Bedingen

 

In de vaststellingsovereenkomst kunnen ook eventuele bedingen worden opgenomen, denk hierbij aan een concurrentiebeding, relatiebeding, geheimhoudingsbeding of een anti-ronselbeding.

 

Stap 6: Ondertekenen

 

Laat de definitieve vaststellingsovereenkomst door beide partijen ondertekenen. Dit is belangrijk voor de geldigheid van de overeenkomst.

 

Heeft u vragen over vaststellingsovereenkomsten, of heeft u hulp nodig bij het opstellen of het beoordelen van een vaststellingsovereenkomst, neem dan contact op met advocaat arbeidsrecht en verbintenissenrecht mr. Dieke Talsma van WET Advocaten & Mediators (d.talsma@wet-advocaten.nl). Zij staat zowel werkgever als werknemers bij.  

 

 

Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten   Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators