Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten   Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators
info@wet-advocaten.nl
Drachten (0512) 74 50 79 Dronten (0321) 31 55 54 Urk (0527) 68 45 01 Lemmer (0514) 74 50 30  

Wijziging Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)

Door de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd is het voor een groep werknemers, vooral in fysiek zware beroepen, moeilijk om hun AOW-leeftijd werkend te halen.

Door de invoering van de nieuwe Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) is het voor werkgevers mogelijk om mee te werken aan de noodzaak of de wens van werknemers om eerder dan hun AOW-leeftijd met pensioen te gaan.

Van 2021 tot en met 2025 geldt een zogenoemde ‘RVU-drempelvrijstelling’. Werkgevers betalen geen heffing over regelingen voor vervroegde uittreding (RVU-heffing) tot een bedrag dat netto overeenkomt met de AOW.

Een voorwaarde is dat uitdiensttreding plaatsvindt in de laatste drie jaar vóór de AOW-leeftijd van de betreffende werknemer. De werknemer krijgt over die periode een vergoeding betaald door de werkgever die overeenkomt met de AOW-uitkering.

Voor zover de vergoeding hoger is dan de RVU-drempelvrijstelling zal de werkgever wel een RVU-heffing moeten betalen.

Dit nieuwsbericht is opgesteld door mr. Dieke Talsma. Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben dan kunt u contact met haar opnemen via d.talsma@wet-advocaten.nl of 0321-315554.

 

Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten   Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators